Punjabi Wichaar
کلاسک
وچار پڑھن لئی فونٹ ڈاؤن لوڈ کرو Preview Chanel
    


مُڈھلا ورقہ >> ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ >> ਕਿਤਾਬਾਂ

 
ਰਮਜ਼ ਵਜੂਦ ਵੰਜਾਵਣ ਦੀ: ਫ਼ਕੀਰ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਬੇਦਿਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੋਧ
ਖੋਜ ਦੀ ਪਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਊਣੀ ਏ । ਜੇ ਮਤਨੀ ਖੋਜ ਦੀ ਗਲ ਕਰਿਏ ਏਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਕਮ ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵਖਾਲੀ ਦੇਦਾੰ ਏ । ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ ਦਾ ਕਾਰ ਵੀਹਾਰ ਬਦਲਿਆ, ਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੰਜ ਵਪਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਹਤੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵੰਜ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਸਰਮਾਇਆ ਫ਼ੁਟ ਪਾਥ ਦਾ...
 
Support Wichaar

Subscribe to our mailing list
نجم حسین سیّد
پروفیسر سعید بُھٹا
ناول
کہانیاں
زبان

 

Site Best Viewd at 1024x768 Pixels